Aktualności

Pełny Metraż czeka na Wasze filmy!

01 września 2014
Pełny Metraż czeka na Wasze filmy!

Przypominamy o trwającym naborze pełnometrażowych filmów fabularnych na Festiwal Filmowy Pełny Metraż.

Do udziału w Festialu zapraszamy twórców filmów autorskich,  czyli takich, które powstały z  potrzeby rozmowy z widzem a nie ze względów komercyjnych. W tym roku nagrodę Pełnego Metrażu przyzna Jury złożone z osób wybranych na drodze konkursu spośród Publiczności. Więcej o idei Festiwalu i Jury Publiczności, a także regulamin i formularz zgłoszeniowy na naszej stronie: www.kinoteatrprojekt.pl. Na filmy czekamy do 10. 10. 2014 r. (dla filmów niepolskojęzycznych obowiązuje termin do 01. 10. 2014).

Tegoroczny Festiwal będzie miał charakter konkursu z nagrodą finansową w tradycyjnej wysokości 5000 PLN. Zmienia się jednak formuła przyznawania nagrody. Filmy tworzy się dla widzów i dlatego nadal uważamy, iż nagroda przyznana przez publiczność jest najcenniejszym wyróżnieniem dla filmowca. Chcemy utrzymać ten „publicznościowy” charakter nagrody przy jednoczesnym usprawnieniu mechanizmu jej przyznawania. Stąd pomysł, aby w tym roku nagrodę na Pełnym Metrażu przyznała reprezentacja publiczności: wyłoniony przez nas pięcioosobowy zespół, złożony z „wymarzonych widzów”. Uważnych, rozkochanych w kinie, posiadających pogłębioną wiedzę o filmie, którzy potrafią ciekawie opowiedzieć o swojej filmowej pasji. A przede wszystkim widzów takich, którzy uważnie obejrzą wszystkie bez wyjątku konkursowe filmy, podyskutują o nich a w finale wytypują zwycięski film i głęboko uzasadnią swój wybór w rozmowie z publicznością. 

Ten pięcioosobowy zespół „wymarzonych widzów” wyłonimy przed Festiwalem spośród naszej publiczności drogą osobnego otwartego konkursu. 

Nasi "wymarzeni widzowie" zyskają zaszczyt bycia prawdziwymi jurorami na jedynym w Polsce festiwalu filmowym poświęconym wyłącznie pełnometrażowym filmon fabularnym z nurtu kina autorskiego. To wielka odpowiedzialność, ale także najlepsza możliwa praktyka filmoznawcza! 

Jesteśmy przekonani, iż podobnie jak poprzednie edycje Festiwalu, Pełny Metraż także  i w tym roku przyciągnie do Centrum Kultury ciekawe filmy i liczną widownię.

Komentarze - facebook

Komentarze - Filmforum

Zaloguj się, by skomentować
Powrót do listy aktualności Powrót do listy aktualności