Projekty

Program Rozwoju Wolontariatu w Obszarze Kultury

Program Rozwoju Wolontariatu w Obszarze Kultury

Pracownia A35 - Program Rozwoju Wolontariatu w Obszarze Kultury

Głównym celem przedsięwzięcia jest przeszkolenie młodych osób, które po odbyciu zajęć teoretycznych i przede wszystkim praktycznych (praca na festiwalach filmowych, warsztatach filmowych, w biurze Stowarzyszenia FILMFORUM) będą posiadać niezbędne kompetencje do prowadzenia własnych projektów kulturalnych. Osoby, które zdecydują się na dłuższą współpracę z organizacją, będą stale podnosić swoje kompetencje i przekazywać zdobytą wiedzę kolejnym wolontariuszom. Stowarzyszenie FILMFORUM chce w ten sposób przyczynić się do kształtowania młodych liderów animujących życie kulturalne.

Uczestnicy projektu będą również mieli możliwość wzięcia udziału w przygotowywaniu imprez kulturalnych i warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie FILMFORUM. Każdy uczestnik „Pracowni A35” będzie miał również szansę odbycia stażu w Stowarzyszeniu FILMFORUM i dalszego rozwijania swoich umiejętności w wybranej dziedzinie. 

Nowoczesny program szkoleniowy dla wolontariuszy jest okazją do zdobycia umiejętności związanych z pracą w sektorach kreatywnych, jak również nawiązania sieci cennych znajomości. W ramach działań wolontariackich uczestnicy będą mieli możliwość rozwijania własnych projektów, korzystając ze wsparcia managerów i animatorów kultury, którzy od lat organizują różnorodne przedsięwzięcia kulturalne w Polsce i na świecie. W ramach projektu wolontariusze będą doskonalić projekty oparte na własnych pomysłach. W działaniach praktycznych wesprze uczestników zespół FILMFORUM, pod którego okiem młodzi ludzie opracują szczegółowe założenia swoich mikro-projektów i zaplanują sposób ich realizacji.

Projekt „Pracownia A35” – program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury” współfinansuje m.st. Warszawa.


najbliższa edycja / termin:
  • 2018 - 2019
koordynacja:
  • Piotr Simon - koordynator

 

kontakt:
  • tel.: +48 22 392 03 22
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
szczegółowe informacje:
Powrót do projektów Powrót do projektów