Projekty

New Film Tools in Youth Work

New Film Tools in Youth Work

Specjalistyczny program edukacji filmowej skierowany do osób pracujących z młodzieżą.

Projekt realizowany we współpracy międzynarodowej polsko-włosko-węgierskiej przez doświadczone organizacje działające w sferze kultury i edukacji. Jego celem jest stworzenie, wykorzystanie i promowanie filmu jako innowacyjnego narzędzia pracy z młodzieżą w edukacji pozaformalnej, a także szkolenie i wsparcie edukatorów i animatorów w ich działaniach na rzecz pobudzania aktywności, kreatywności, swobodnego myślenia, rozwoju talentów, umiejętności i zdobywania wiedzy. Efektem działań projektowych będą program i treść szkolenia dla edukatorów i animatorów oraz przewodnik książkowy, który stanowić będzie źródło pełnej wiedzy i wsparcie dla osób zainteresowanych tematyką edukacji filmowej i edukacji pozaformalnej.

 

organizatorzy:

Stowarzyszenie FILMFORUM (Polska)

Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej (Polska)

Associazione Cinematografica e Culturale „Laboratorio dei Sogni” (Włochy)

Szitafilm kft (Węgry)

 

finansowanie:

program "Erasmus Plus Młodzież" - Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne

 

najbliższa edycja / termin:
  • 1. edycja
  • 1 września 2015 r. - 31 sierpnia 2017 r.
koordynacja:
  • Agnieszka Mazińska - koordynator
  • Diana Lazdane - koordynator

 

kontakt:
  • tel.: +48 22 392 03 22
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Powrót do projektów Powrót do projektów