Projekty

SPOT - Social Pictures Of Today

SPOT - Social Pictures Of Today

W programie „SPOT - Social Pictures of Today” wzięło udział 60 uczestników z Polski, Francji, Włoch i Niemiec. Inicjatorami projektu są młodzi ludzie, działający pod opieką organizacji partnerskich, w których realizują swoje pasje związane z filmem. Młodzież zrealizowała autorski projekt z zakresu pozaformalnej edukacji rówieśniczej, który pozwolił uczestnikom nie tylko wymienić się doświadczeniami filmowymi z kolegami z innych krajów, ale także wypracować wymierne efekty społeczne.

Grupy warsztatowe kompleksowo opracowały własne krótkometrażowe produkcje od pomysłu do premiery, w oparciu o profesjonalne zaplecze technologiczne zapewnione przez firmę CANON i możliwość współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami. Podczas warsztatów powstały reklamy społeczne poruszające palące zagadnienia współczesnego świata takie jak: zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych; bezpieczeństwo na drodze; agresja i przemoc rówieśnicza oraz cyberzagrożenia i uzależnienia cyfrowe.

Filmy zrealizowane przez uczestników projektu zostaną wykorzystane w prowadzonych przez organizatorów kampaniach, przeciwdziałających niekorzystnym zjawiskom społecznym dotykającym europejskiej młodzieży.

organizator:
Stowarzyszenie FILMFORUM

współorganizatorzy:
KINOGRAPHE (Francja)
Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni (Włochy)
Offener Kanal Magdeburg (Niemcy)

partner technologiczny:
Canon Polska

Projekt “SPOT - Social Pictures Of Today” realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+

 

najbliższa edycja / termin:
  • 1. edycja
  • 7-13 lipca 2019 r.
koordynacja:
  • Dorota Kozłowska-Woźniak
  • Marek Pawlikowski

 

kontakt:
  • tel.: +48 22 392 03 22
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Data rozpoczęcia

2019-07-07

Data zakończenia

2019-07-13

Obejrzyj materiał filmowy

Powrót do projektów Powrót do projektów